[Kurskod: FIVE1G]

Kursen behandlar de huvudsakliga frågorna kring vetenskapens natur som har diskuterats inom den moderna vetenskapsfilosofin i den anglosaxiska filosofin sedan början av 1900-talet. Kursen ger grundläggande kunskaper om de filosofiska problem som vetenskapen reser, samt de mest inflytelserika lösningsförslag på dessa problem. Till de frågor som diskuteras hör: Vad är en vetenskaplig förklaring? På vilket sätt får en vetenskaplig teori stöd av empiri? I vilken utsträckning är vetenskaplig empiri oberoende av teori? Vad är en vetenskaplig teori? Vad är en vetenskaplig lag? Vad är ett orsakssamband? Drivs vetenskaplig utveckling av rationella processer? Gör vetenskapliga teorier anspråk på att beskriva verkligheten?

Aktuellt kursschema

Schema för Inledning till Vetenskapsfilosofi, hösten 2017

Lärare: Henning Strandin

Kurslitteratur:

  • Johansson, Lars-Göran: Introduktion till vetenskapsteorin, 3e upplagan (Thales 2011)
  • Kompletterande litteratur: Meddelas senare

Examination: Salskrivning

Kursplan FIVE1G - 41970 (148 Kb)