[Kurskod: FIFYSG]

Kursen går igenom filosofiska frågeställningar som väcks av fysik i allmänhet och modern fysik i synnerhet. Bland de frågeställningar som behandlas hör: den experimentella metoden inom fysik och dess filosofiska grund; klassisk mekanik som ett paradigm för tänkande inom fysik; den filosofiska debatten om mikrofysiska objekt; den speciella relativitetsteorin och kvantmekanikens filosofiska implikationer; grundvalsdebatten och alternativa tolkningar av kvantmekaniken; rummet och tidens filosofi, samt den filosofiska relevansen hos samtida teorier om högenergifysik och kosmologi.

Kursen ges endast på vårterminen. Kursen ges på halvfart under terminens första hälft, och undervisningen är på engelska.

Undervisningsspråk vårterminen 2019: engelska

Aktuellt kursschema:

Schema Fysikens filosofi våren 2019

Lärare: Richard Dawid

Kurslitteratur: 

  • Rickles, Dean, The Philosophy of Physics, Polity, 2016.
  • Cushing, James, Philosophical Concepts in Physics, Cambridge University Press, 2008.
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren.

Examination: Salskrivning