Denna kurs behandlar modern filosofisk logik. Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer som speciellt har studerats inom filosofin. Exempel på sådana är nödvändighet och möjlighet, kunskap och övertygelse, tid, sanning, samt logisk följd. Kursen behandlar också översiktligt de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar.

Här kan du läsa kursplanen: Kursplan Filosofisk logik FIFLG0 (194 Kb)

Undervisningsspråk vårterminen 2020: engelska

Förkunskapkrav:
Introduktion till logik, 7.5 hp, eller delkursen Inledning till logik 7.5 hp på Teoretisk filosofi I, eller motsvarande.

Aktuellt kursschema:
Schema för Filosofisk logik, våren 2020

Lärare: Valentin Goranko

Kurslitteratur: Se Detaljerad kursbeskrivning (101 Kb)

Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter.

Närvarokrav: Närvaro på minst 70% av undervisningstillfällena är obligatorisk.

Länk till föreläsarens kurswebbsidor:
https://www2.philosophy.su.se/goranko/Courses2020/PhilLogic-2020.html