[Kurskod: FIFL1G]

Denna kurs behandlar modern filosofisk logik. Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer som speciellt har studerats inom filosofin. Exempel på sådana är nödvändighet och möjlighet, kunskap och övertygelse, tid, sanning, samt logisk följd. Kursen behandlar också översiktligt de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar.

Språk:
Undervisningen sker 2018 på engelska.

Förkunskapkrav:
Introduktion till logik, 7.5 hp, eller delkursen Inledning till logik 7.5 hp på Teoretisk filosofi I, eller motsvarande.

Aktuellt kursschema:
Schema för Filosofisk logik, våren 2018

Lärare: Valentin Goranko

Kurslitteratur:

  • TBA

Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter

Kursplan:  Utbildningsplan för kurs FIFL1G - 38971 (192 Kb)

Länk till föreläsarens kurswebbsidor: