[Kurskod: FISP1G]

Kursen behandlar inflytelserika och historiskt viktiga filosofiska teorier om språk. Olika aspekter av språklig mening tas upp och diskuteras med utgångspunkt i originaltexter av bland andra Locke, Frege, Russell, Wittgenstein, Kripke, Quine, Davidson, Austin och Grice.
 Kursen ger övergripande kunskaper om hur formella semantiska teorier kan appliceras för att redogöra för naturliga språks systematiska karaktär, samt hur pragmatiska teorier kan komplettera dessa genom att förklara mer osystematiska variationer. I samband med detta diskuteras bland annat Davidsons meningsteori, Austins idéer om talakter, samt Grices teori om implikaturer. Kursen behandlar också inflytelserika idéer och teorier om bestämda beskrivningar, namn, modalitet, propositionella attityder, obestämdhet, samt regelföljande.

Förkunskapskrav: 
Teoretisk filosofi I 30 hp, eller motsvarande kurs från annat lärosäte.
(Kursen ges som fristående kurs och är en delkurs i Teoretisk filosofi II.)

Ges både på vår- och höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens första hälft.

Undervisningsspråk: engelska

Aktuellt kursschema:

Schema Språkfilosofi våren 2018

Lärare: Anandi Hattiangadi

Kurslitteratur:

  • Miller, A: The Philosophy of Language, 2nd edition. London & New York: Routledge.

  • Martinich, A. B, ed.: The Philosophy of Language (Oxford Univ Press)

Kursbeskrivning med läsanvisningar:

Examination: Hemskrivning

Kursplan:  Utbildningsplan för kurs FISP1G - 38412 (175 Kb)