Kursen behandlar ett urval viktiga matematiska verktyg, teorier och begreppsbildningar som är användbara för studier både i filosofi och vetenskap i allmänhet. Studenter som i sina yrken kommer att syssla med abstrakt modellering har också stor nytta av kursinnehållet. Kursen ger grundläggande förtrogenhet med: läran om mängder, relationer och funktioner, matematisk induktion och talteori, kombinatorik, grafteori, formella språk och formell grammatik, samt klassisk diskret sannolikhetslära.

Kursen ges endast på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft.

Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande höstterminen 2020

Aktuellt kursschema
Schema hösten 2019

Lärare: Karl Nygren

Detaljerad kursbeskrivning: se den detaljerade kursbeskrivningen meddelas senare

Kurslitteratur:

• W. Conradie & V. Goranko, Logic and Discrete Mathematics: A Concise Introduction (Wiley 2015).

• W. Conradie & V. Goranko, Logic and Discrete Mathematics: A Concise Introduction, Solutions Manual (Wiley 2015).

• E. Steinhart, More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy (Broadview Press 2009).

Examination: Salskrivning

Närvarokrav: Närvaro på minst 50% av lektionstillfällena obligatorisk.

Kursplan: Kursplan Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande FIFM10 (182 Kb)

Betygskriterier: Betygskriterier för kurs FIFM10 - 39532 (65 Kb)