[Kurskod: FIFYSG]

Kursen går igenom filosofiska frågeställningar som väcks av fysik i allmänhet och modern fysik i synnerhet. Bland de frågeställningar som behandlas hör: den experimentella metoden inom fysik och dess filosofiska grund; klassisk mekanik som ett paradigm för tänkande inom fysik; den filosofiska debatten om mikrofysiska objekt; den speciella relativitetsteorin och kvantmekanikens filosofiska implikationer; grundvalsdebatten och alternativa tolkningar av kvantmekaniken; rummet och tidens filosofi, samt den filosofiska relevansen hos samtida teorier om högenergifysik och kosmologi.

Kursen ges endast på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft, och undervisningen är på engelska.

Aktuellt kursschema:
Schema för Fysikens filosofi, hösten 2017 

Lärare: Richard Dawid

Kurslitteratur: 

  • The course will rely on the book: "The Philosophy of Physics" by Dean Rickles

Examination: Salskrivning

Kursplan:  Utbildningsplan för kurs FIFYSG - 42045 (173 Kb)