[Kurskod: FILOG2]

Kursen är en fortsättning på Introduktion till logik (7,5 hp) och förutsätter denna kurs, eller motsvarande. Kursen ges endast på hösten.

Aktuella kursscheman:

Schema Logisk följd hösten 2017.

Lärare:

Eric Johannesson

Kursbeskrivning:

En detaljerad beskrivning av kursens innehåll, examinationsform, och undervisningens uppläggning under höstterminen 2016 finns här:

Kursbeskrivning (62 Kb)

Kurslitteratur:

  • Bostock, David, Intermediate logic (Clarendon Press 1997).

  • Kompletterande text om högst 150 sidor.