[Kurskod: FILOG1]

Kursen presenterar de centrala begreppen logisk följd, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), etc., dels allmänt, dels inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet). Sats- och predikatlogikens formella språk introduceras från grunden. Stor vikt läggs vid logisk analys av satser på vanligt språk, och vid förhållandet mellan språklig struktur och logisk struktur. Metoder att påvisa giltighet respektive ogiltighet vid såväl informell som formell argumentation presenteras utförligt. Kursen innehåller också en elementär introduktion till mängder och relationer, samt en översikt över logikens historia.

Kursen innehåller en översikt och presentation av grundläggande och systematiska kunskaper i logik.

Kursen ges endast på hösten.

Aktuellt kursschema

Schema Introduktion till logik 2018

Lärare (föreläsningar och övningar): Eric Johannesson

Litteratur:

  • ABC i symbolisk logik, 3:e upplagan (Thales 2010).
  • Kompletterande litteratur högst 100 sidor.