[Kurskod: FI17N1]

Aktuella kursscheman

Schema estetik våren 2018

 

Delkurs 1: Grundläggande begrepp och problem 7,5hp

Denna delkurs introducerar och analyserar centrala frågeställningar, begrepp och teorier inom filosofisk estetik. Frågor som analyseras är exempelvis: Vad är konst? Vad är ett konstverk? Hur har konst mening? Vilka slags värden kan konst sägas ha?

Lärare: Carl Filip Brück

Kurslitteratur:

  • Theodore Gracyk: The Philosophy of Art – An Introduction.

Delkurs 2: Specialisering 7,5hp

Denna delkurs innehåller ett noggrant studium av ett enskilt tema eller problemområde inom filosofisk estetik. Denna termin studeras grunddragen i Kants estetik. Fokus ligger på hans begrepp om det sköna och det sublima. Kants analyser av dessa fenomen studeras och prövas mot olika former av estetiska upplevelser, såväl av det natursköna som inom konst och film. Även Kants försök att besvara frågan om ”smakomdömets objektivitet”, samt hans historiska inflytande på den filosofiska estetiken, analyseras.

Lärare: Carl Filip Brück

Kurslitteratur:

  • Kant: Kritik av omdömeskraften.
  • Christian Helmut Wenzel: An Introduction to Kant’s Aesthetics: Core Concepts and Problems.
  • Kompletterande litteratur i urval av läraren.