Denna kurs behandlar centrala etiska frågor som uppstår i samband med medicinsk behandling och vård. Kursen riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma inom medicin, vård och omsorg. Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Dels en inledande delkurs som examineras genom en salskrivning och dels ett uppsatsarbete. Kursen ges endast på våren.

Lärare:

Henrik Ahlenius

Kursstart:

Tisdagen den 21 januari kl. 18.00 i F3154 (Caserummet)

Schema:

Medicinsk etik våren 2020

Kursbeskrivning:

This course provides an introduction to some of the central problems of medical ethics.  We will take a case-based approach: each topic will be introduced by the discussion of real-life cases, and philosophical concepts and arguments will be identified and analyzed in the course of the discussion and debate.  Our emphasis will be on the development of critical thinking rather than the learning of philosophical theories.

We will cover topics on the value of embryonic life, conflicts between different values in the doctor-patient relationship, the obligations of parents to their children, choices at the end of life, research on humans, genetic engineering, the allocation of health care resources, and ethical issues in public health.

Kurslitteratur:

Selected articles