Denna kurs behandlar centrala etiska frågor som uppstår i samband med medicinsk behandling och vård. Kursen riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma inom medicin, vård och omsorg. Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Dels en inledande delkurs som examineras genom en salskrivning och dels ett uppsatsarbete. Kursen ges endast på våren.

Lärare:

Henrik Ahlenius

Kursstart:

Tisdagen den 21 januari kl. 18.00 i F3154 (Caserummet)

Schema:

Medicinsk etik våren 2020

Kursbeskrivning:

Kursen ger en introduktion till den medicinska etikens centrala problem: vad är autonomi, och finns det situationer där patientens autonomi inte bör respekteras? Hur bör vårdens resurser fördelas? Är en kvinnas rätt till kroppslig integritet alltid starkare än fostrets anspråk på liv? Vilka etiska utmaningar ställer oss landvinningarna inom genetisk forskning inför? Bör patienter som så önskar kunna ges dödshjälp?

Den medicinska etikens problem anknyter till mer allmänna, grundläggande moralfilosofiska frågor om värde och livskvalitet, rättigheter och nytta, rättvisa och ansvar, men är också en tvärvetenskaplig domän där vad som är praktiskt möjligt utgör både en begränsande och en utvidgande faktor. Kursen för inte fram några definitiva lösningar eller rekommendationer utan syftar till att stimulera till kritisk och förutsättningslös reflektion kring svåra och angelägna problem som berör oss alla, vare sig vi är patienter, vårdpersonal eller helt enkelt engagerade medborgare.

Kurslitteratur:

Artiklar i urval av läraren.