Kursen ger en introduktion till den politiska filosofins centrala problem och riktningar. Fokus ligger på den samtida diskussionen inom politisk filosofi. Exempel på frågor som behandlas är vad som kännetecknar ett rättvist samhälle och hur medborgerliga friheter kan rättfärdigas. Exempel på riktningar som tas upp är liberalism, libertarianism, marxism och feminism.

Kursen förutsätter endast grundläggande behörighet. Inga filosofiska förkunskaper krävs.

Kursen består av en serie föreläsningar med olika lärare. Introduktion och den första föreläsningen ges den 5 september kl. 15-17 i sal E497.

 

Politisk filosofi I höstterminen 2020

 

Aktuella kursscheman

Kursen ges endast på hösten
Schema Politisk filosofi I, hösten 2019

Kursansvarig lärare

Niklas Möller

Föreläsare

Erik AngnerÅsa Burman, Julia Mosquera, Niklas MöllerTorbjörn Tännsjö, Mats Wingborg.

Kurslitteratur

Kymlicka, W: Modern Politisk Filosofi (sv. övers. Sören Häggqvist)
Tännsjö, T: Grundbok i normativ etik (reviderad utgåva)
Kompletterande litteratur i urval av läraren.

Generellt lästips inför kursen:

Lukes, S, The Curious Enlightenment of Professor Caritat