[Kurskod: FI11N1]

Kursen ger en introduktion till den politiska filosofins centrala problem och riktningar. Fokus ligger på den samtida diskussionen inom politisk filosofi. Exempel på frågor som behandlas är vad som kännetecknar ett rättvist samhälle och hur medborgerliga friheter kan rättfärdigas. Exempel på riktningar som tas upp är liberalism, libertarianism, marxism och feminism.

Kursen förutsätter endast grundläggande behörighet. Inga filosofiska förkunskaper krävs.

Kursen består av en serie föreläsningar med olika lärare. Den första föreläsningen äger rum torsdagen den 6 september I hörsal 11, hus F, plan 3.

Aktuella kursscheman

Kursen ges endast på hösten

Schema Politisk filosofi I, hösten 2018

Kursansvarig lärare

Niklas Möller

Föreläsare

Erik Angner, Katharina Berndt Rasmussen, Niklas MöllerTorbjörn Tännsjö, Mats Wingborg.

Kurslitteratur

Kymlicka, W: Modern Politisk Filosofi (sv. övers. Sören Häggqvist)
Tännsjö, T: Grundbok i normativ etik (reviderad utgåva)
Kompletterande litteratur i urval av läraren.

Lästips inför föreläsningen om mångkulturalism den 8 november:
http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/ (öppnas i ny flik)