Du söker till den avancerade nivån genom att söka till magisterkursen i praktisk filosofi eller till magisterkursen i teoretisk filosofi. Var och en av magisterkurserna omfattar studier under två terminer (60 hp). Efter avslutad magisterkurs kan du ta ut en magisterexamen och ansöka om att bli antagen som doktorand på forskarnivån.

Magisterkurserna ges på engelska och är öppna för internationella sökanden. Antagning sker endast en gång om året (till varje hösttermin) och antalet platser är begränsat. Urvalet baseras på kandidatuppsatsens kvalitet/inriktning och ett personligt motivationsbrev.

Magisterkurs: praktisk filosofi

Magisterkurs: teoretisk filosofi

 

Litteraturkurser

Varje termin ger institutionen ett antal litteraturkurser för studenter på avancerad nivå. Utbudet av sådana kurser varierar över terminerna. Se utbudet av litteraturkurser denna termin.

Förutom dessa lokala litteraturkurser finns ett antal kurser inom det nationella samarbetsprogrammet i filosofi, som erbjuder studenter att läsa kurser på avancerad nivå som ges vid utvalda lärosäten men räkna in dem i filosofiutbildningen vid SU.