Rent praktisk innebär det att du som student på avancerad nivå kan välja att läsa en kurs vid ett annat lärosäte och ta med den som en delkurs i den kurs du läser vid SU.

Notera dock att du måste tala med kursansvarig lärare på den kurs du läser vid Stockholms universitet, innan du påbörjar dina studier vid annat lärosäte.

Syftet med detta samarbete är att öka utbudet av kurser för alla studenter vid de berörda lärosätena, och ge dem möjlighet att dra nytta av de specialkunskaper som finns på de olika institutionerna.

Det nationella samarbetsprogrammet har en egen sida där aktuellt utbud framgår.