Schema: Välfärd 7,5 hp, våren 2014 (öppnas i ny flik)

Lärare: Frans Svensson

Kurslitteratur: Sumner, W: Welfare, Happiness, and Ethics (Oxford University Press 1966) samt kompletterande litteratur i urval av läraren.

Kurshemsida: mondo.su.se (öppnas i ny flik)

OBS! Om du vill läsa kursen behöver du se till att du är registrerad så snart som möjligt, så du får tillgång till kurshemsidan. Läsanvisningar m.m. läggs ut i förväg. För att registrera dig, kontakta Frans Svensson (frans.svensson@philosophy.su.se) eller din studievägledare.