Kursen ger en introduktion till konsten att göra formell semantik, också kallad modellteoretisk semantik, för naturliga språk, dvs. hur man med utgångspunkt från en syntaktisk analys av satsers struktur på ett systematiskt (kompositionellt) sätt kan komma fram till deras sanningsvillkor.

Lärare: Dag Westerståhl

Schema: Introduktion till formell semantik, ht 17​

Kursbeskrivning (detaljerad):  FS2017description (86 Kb)