Heltidskurser

Heltidskurser på avancerad nivå

Detta är våra heltidskurser på avancerad nivå. Under respektive sida finns scheman, kursplaner samt, i många fall, också länk till kursens egen hemsida/mondosida. Återkom gärna med jämna mellanrum till sidan för den kurs du läser, eftersom schemaändringar och annan nyttig information annonseras där.

Practical Philosophy – Magister course

Detta är den första kursen på avancerad nivå i praktisk filosofi. Du som är klar med kandidatkursen i praktisk filosofi har tillträde till kursen. Kursen löper under två terminer och består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp samt ett examensarbete om 30 hp.

Theoretical Philosophy - Magister course

Detta är den första kursen på avancerad nivå i teoretisk filosofi. Du som är klar med kandidatkursen i teoretisk filosofi har tillträde till kursen. Kursen löper under två terminer och består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp samt ett examensarbete om 30 hp.

Praktisk filosofi – masterkurs (60 hp)

Detta är den andra kursen på avancerad nivå i praktisk filosofi. Du som är klar med magisterkursen i praktisk filosofi har tillträde till kursen. Kursen löper under två terminer och består av sex delkurser om vardera 7,5 hp samt ett examensarbete om 15 hp.

Teoretisk filosofi – masterkurs (60 hp)

Detta är den andra kursen på avancerad nivå i teoretisk filosofi. Du som är klar med magisterkursen i teoretisk filosofi har tillträde till kursen. Kursen löper under två terminer och består av sex delkurser om vardera 7,5 hp samt ett examensarbete om 15 hp.

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?