[Kurskod: FI40N2]

Upprop och introduktion

Måndag den 20 januari, klockan 14–15 i D231.

Aktuella Scheman

Schema TF Avancerad kurs, våren 2014 (öppnas i ny flik)

Om avancerad nivå

Det finns tre olika kurser på avancerad nivå i teoretisk filosofi: Avancerad kurs, Magisterkurs och Masterkurs. Inom var och en av dessa finns det utrymme för ett antal litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Utbudet av sådana kurser varierar mellan olika terminer:

Utöver de kurser institutionen ger kan man också välja kurser inom det nationella samarbetsprogrammet för master- och forskarutbildning i filosofiämnena. Det finns också viss möjlighet att välja kurser från grundläggande nivå som man inte tidigare läst.