Vill du studera eller göra praktik utomlands? Besök då universitetes informationsmöten:

25 februari 2020, kl. 15:00–16:00: Informationsmöte om studier och praktik utomlands

11 mars 2020, kl. 12:15–12:45: Lunchföreläsning där Studentavdelningen och studenter berättar om utbytesmöjligheter

18 mars 2020, kl. 12:15–12:45: Informationsmöte om studier och praktik utomlands

15 april 2020, kl. 12:15–12:45: Lunchföreläsning om praktik och fältstudier utomlands

För mer information, se här.