Filosofi består av två ämnen: praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Praktisk filosofi handlar om människans praktik. Hur bör vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationelt beslut? Kan normer och värderingar vara sanna? Eller är de endast uttryck för känslor och attityder? Centrala foskningsområden inom praktisk filosofi är bland annat argumentationsanalys, beslutsteori, moralfilosofi och politisk filosofi.

Teoretisk filosofi behandlar frågor som har med vårt tänkande att göra. Var är en tanke? Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns det en verklighet som är oberoende av oss? Kan vi i så fall veta något om den? Centrala forskningsområden inom teoretisk filosofi är bland annat kunskapsteori, språkfilosofi, vetenskapsfilosofi och filosofihistoria.

Läs mer om de två ämnena och vårt utbud av kurser.

Arbetsmarknad

Både studier i praktisk och teoretisk filosofi tränar upp din analytiska förmåga och det har du nytta av i många yrken. Många kombinerar sina studier i filosofi med andra ämnen och arbetar sedan inom såväl tekniska och naturvetenskapliga områden som inom humanisitik och samhällsvetenskaplig sektor. Exempel är journalister, systemvetare, utredare, lärare och forskare. Läs mer: varför läsa filosofi?

Behörighet

För att läsa kurser gäller grundläggande behörighet i båda ämnen. För behörighet till våra kandidatprogram, se respektive program.