Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Senaste inom samverkan

  • Livet blir roligare om man läser filosofi 2019-03-11 Från modern dans, till magisterexamen i praktisk filosofi, till student på Juridicum och forskningsamanuens vid sidan av studierna. Marie Kagrell har alltid varit nyfiken och utforskat allt från vid vilket ögonblick en dansrörelse egentligen övergår i en ny, eller filosofiskt när nödvärn övergår i misshandel, eller juridiskt hur praxis och lagstiftning ska tolkas.
  • Erik Angner i Expressen om konservatismens kris efter allianskollapsen 2019-03-06 I en kommentar till den politiska debatten i Sverige skriver professor Angner om de grundläggande motsättningarna mellan liberalism och konservatism.
  • Foto av Åsa Wikforss Åsa Wikforss tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris 2019-03-04 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr för att hon med engagemang och envishet stimulerar till kritiskt tänkande.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.