Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Senaste inom samverkan

  • Replik i DN debatt från tre av våra professorer 2019-01-11 Kathrin Glüer, Peter Pagin och Åsa Wikforss har skrivit en replik till en artikel i DN debatt angående s.k. motiverat tänkande. De påpekar att artikelförfattaren har dragit fel slutsatser utifrån sin statistik.
  • Barndomen – inte bara en transportsträcka till vuxenvärlden 2019-01-11 Vilka är egentligen konkurrensens konsekvenser inom individ-och familjeomsorg. Det är ett av Stefan Wiklunds många forskningsområden som har blivit uppmärksammat. Han är docent vid institutionen för socialt arbete med fokus på social barnavård.
  • "Stockholmsnumret" av Filosofisk tidskrift ute nu 2018-12-19 Är du intresserad av att ta del av den aktuella filosofiforskningen på Stockholms universitet? Filosofisk tidskrift nr 3 2018 ger en bra möjlighet. Åtta av institutionens forskare har i detta nummer publicerat forskningsartiklar i filosofi, skrivna på svenska.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.