Video

Åsa Wikforss

Åsa Wikforss inträdestal i Svenska Akademien

Se installation av Åsa Wikforss i den Svenska Akademien den 20 december 2019

Erik Angner om normer

Varför skräpar vi ner?

Erik Angner ombads av orgainsationen Håll Sverige rent att diskutera förklaringar till varför människor skräpar ner. Hans svar inkluderar bland annat en hänvisning till Cristina Bicchieris teori om normföljande.

Forskardagarna 2016 bra medmänniska

Vad innebär det att vara en bra medmänniska

Inspelat samtal från Forskardagarna 2016 mellan Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och Petter Asp, professorn i straffrätt vid Stockholms universitet.

Forskardagarna 2016 Philosophy of mathematics Stefan Buijsman

To understand mathematics

Inspelat föredrag från Forskardagarna 2016 om "The mathematics of non-experts", av nydisputerade Stefan Buijsman.

Vilken tröst finns inför döden? - thumb

Vilken tröst finns inför döden?

Torbjörn Tännsjö i samtal om döden ur ett filosofiskt perspektiv på Ersta Diakoni tillsammans med Dominik Terstriep och Lisa Sand.

Varför gör inte slaven uppror?

Varför gör inte slaven uppror?

Hur kan förtryckande system fortgå även då de förtryckta utgör majoriteten? Niklas Olsson Yaouzis föreläser om sitt avhandlingsprojekt (från Forskardagarna 2013).

Gustaf om framtida generationer

Om framtida generationer

I samband med professorspromoveringen 2012 höll professor Gustaf Arrhenius ett föredrag om framtida generationer och vårt ansvar gentemot dem.

Om dödandets etik

Om dödandets etik

Är det alltid fel att döda? Varför, i så fall? Frågan berör ämnen som abort, dödshjälp och självförsvar. Öppen föreläsning av professor Torbjörn Tännsjö.

Hur vet vi vad andra tänker?

Hur vet vi vad andra tänker?

Öppen föreläsning av professor Åsa Wikforss

Vad vet vi egentligen om oss själva - thumb

Vad vet vi egentligen om oss själva?

En öppen "prova-på-filosofi-föreläsning" av Åsa Wikforss om ett av kunskapsteorins centrala problem.

Gränsfall - thumb

Gränsfall och gråzoner

En öppen "prova-på-filosofi-föreläsning" av Jonas Åkerman om de filosofiska frågor, problem och lösningar som fenomenet vaghet ger upphov till.

Vad är moral egentligen - thumb

Vad är moral egentligen?

Jonas Olson blir intervjuad i ett kort avsnitt (producerat av Stockholms universitet). Ämnet är meta-etik. Vad är det vi gör när vi använder moraliskt språk?