Deltagare på Senioruniversitetet
Deltagare på Senioruniversitetet

Under flera års tid har Filosofiska institutionens forskare och lärare gett kurser i samarbete med Senioruniversitet. Kurserna består av delkurserna från praktisk filosofi I. Nu i vår har drygt 60 seniorer deltagit i kursen Moralfilosofins historia och till hösten ger vi en kurs i Argumentationsanalys. Här kan du läsa mer om filosofikurser på Senioruniversitetet.

Nytt för denna termin är ett samarbete med Folkuniversitetet kring kursen ”Etiska dilemman”.