Välkommen till Alumn-AW den 18 februari, Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115. Tema är hållbarhet och deltagare är Natasha Webster, Erik Huss, Kaj Török, Christina Schaffer och filosofen Henrik Lagerlund. Anmälan här.