Lyssna direkt här (nedan) eller gå till aning.libsyn.com/12-argumentationsanalys-med-sara-packaln

Sara Packalén är doktor i teoretisk filosofi.

Kort om podcasten Aning: Akademiker inom statsvetenskap, filosofi och idéhistoria redogör kortfattat för definitioner, teorier, ideologier, valsystem och forskningsresultat knutna till ämnet statsvetenskap.