Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framförallt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. 

Ansvarig utgivare och redaktör är Lars Bergström.

Du kan läsa mer om Filosofisk Tidskrift samt prenumerera genom länken:

www.bokforlagetthales.se/filosofisktidskrift/index.htm