Alumn & arbetsmarknad

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Alumn & arbetsmarknad

Hur används filosofisk träning på arbetsmarknaden? Vi har talat med några tidigare studenter på institutionen och bett dem berätta om sina nuvarande yrken och om vilken användning de har av sina filosofikunskaper.

Foto av Jasinta Rajan

Det moraliska ansvaret vid mutbrott

Jasinta Rajan är businesscontrollern som har koll på både siffrorna och etiken. I höstas blev hon klar med sin kandidatuppsats i praktisk filosofi som handlar om moraliskt ansvar vid mutbrott.

Porträtt JP Duker

Dold makthavare som drömde om filosofin

Under decennier har Jan-Peter Duker förhandlat fram avtal som berör hundratusentals svenskar. Det har handlat om nya pensionsavtal, löneavtal och medlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fack. När han gick i pension förverkligade han en dröm som han haft ända sedan läroverkstiden i Kalmar, att få studera filosofi.

Marie Kagrell

Livet blir roligare om man läser filosofi

Från modern dans, till magisterexamen i praktisk filosofi, till student på Juridicum och forskningsamanuens vid sidan av studierna. Marie Kagrell har alltid varit nyfiken och utforskat allt från vid vilket ögonblick en dansrörelse egentligen övergår i en ny, eller filosofiskt när nödvärn övergår i misshandel, eller juridiskt hur praxis och lagstiftning ska tolkas.

Stefan Wiklund kvadrat

Barndomen – inte bara en transportsträcka till vuxenvärlden

Vilka är egentligen konkurrensens konsekvenser inom individ-och familjeomsorg. Det är ett av Stefan Wiklunds många forskningsområden som har blivit uppmärksammat. Han är docent vid institutionen för socialt arbete med fokus på social barnavård.

Mårten Schultz

Kränkning och konsekvens på nätet

Mårten Schultz är en av de mest tongivande juristerna i Sverige. Han är professor i civilrätt, ledamot i Brottsoffermyndighetens nämnd, skribent i ledande dagstidningar, och han driver en av Sveriges mest populära poddar. Men för drygt 20 år sedan stod valet mellan civilrätten och teoretisk filosofi.

Torun Lindholm (månadens alumn)

Minnets påverkbarhet och moralfilosofi

Det var intresset för moralfilosofi som fick Torun Lindholm att söka sig till filosofin på 80-talet. Idag är Torun Lindholm professor i socialpsykologi och en stor del av hennes forskning handlar om minnets påverkbarhet och vilka konsekvenser det får – i allt från rättssalen, terapirummet till klassrummet.

Duchamps, Dali och Daniel

Filosofen som leder Moderna museet

De senaste sju åren har Daniel Birnbaum varit chef för Moderna museet i Stockholm, innan dess var han ledande konstkritiker. Vad få känner till är att han på 90-talet disputerade inom filosofi vid filosofiska institutionen i Stockholm.

Lisa Furberg

Filosofin – en kraft i samhället som behövs mer än någonsin

Tanken var att studera till lärare men först läste Lisa en kurs i praktisk filosofi. Sedan dess är hon fast. Hon blev förälskad och läste en termin, en andra termin, tredje – för att till sist ställa sig frågan – varför ska jag egentligen göra något annat?

Mats Andersson, månadens filosofialumni

Filosofi i landets ledning

Mats Andersson gick med i SSU redan som tolvåring hemma i Hisings-Kärra i Göteborgs utkanter och på gymnasiet blev han intresserad av samhällsfilosofi. Idag arbetar han tillsammans med statsministern i ledningen av landet.

Lena Forssén

Att komma till sin rätt i filosofin

Lena Forssén, förläggare och affärsutvecklare på förlaget Natur och Kultur Akademisk, berättar om sina filosofistudier

Joakim Sonnegård

Praktisk filosofi i finanspolitikens tjänst

Finanspolitiska rådet är en liten myndighet med stort inflytande. Uppdraget är att granska finanspolitiken i Sverige och kanslichefen Joakim Sonnegård har dagligen nytta av sina tidigare studier i filosofi.

Kristian Löfberg, Alumni

Kristian Löfberg, Arbetsmarknadsdepartementet

Kristian tog sin magisterexamen i teoretisk filosofi. Idag arbetar han som ämnessakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet.

Katharina Berndt Rasmussen, alumni

Katharina Berndt Rasmussen, Institutet för framtidsstudier

Katharina doktorerade i praktisk filosofi och är nu anställd som forskare på Institutet för Framtidsstudier.

Jesper Bedinger, alumni

Jesper Bedinger, Adecco

Studier i både praktisk och teoretisk filosofi ledde Jesper vidare till psykologlinjen och till ett jobb som rekryteringskonsult på Adecco.

Alumniundersökningen

Kartläggning tidigare studenter

För att kartlägga var våra studenter tar vägen efter utbildningen utfördes en enkätundersökning under 2016. Den riktades till alla som avslutat kandidatkursen i praktisk filosofi eller teoretisk filosofi mellan 1990 och 2015.

Vad är filosofi?
Om värdet av filosofistudier
Stockholm University Alumni Network