Kristian Löfberg arbetar i dag på regeringskansliet
Kristian Löfberg, Magisterexamen i Teoretisk filosofi

 

Vad har du studerat?

Jag har en magister i teoretisk filosofi. Innan jag läste praktisk och senare teoretisk filosofi läste jag bland annat musikvetenskap och ekonomisk historia.

Var arbetar du nu och vad innebär din roll?

"Är definitionerna klara och konsekvent använda? Är förslagen förenliga med andra delar av systemet och svensk idétradition på området?"

Jag arbetar på arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet. Som ämnessakkunnig inom arbetslöshetsförsäkringen är jag anställd för att genomföra en intern översyn av regelverket. Det innebär bland annat att jag läser tidigare utredningar om ämnet, diskuterar med olika parter samt tar fram och förankrar idéer och analyser med kollegor på Regeringskansliet och med politiker.

Hur fick du det jobbet?

Jag sökte egentligen en tjänst som handläggare, men blev tillfrågad om jag ville jobba med utredningen istället. Det ville jag.

Hur har du haft nytta av din utbildning i ditt arbetsliv?

På många olika sätt beroende på vilken tjänst jag har haft. Man blir generellt duktig på att bedöma ett arguments värde, att växla mellan förklaringsmodeller och perspektiv och att bryta ned problem i dess beståndsdelar. I min nuvarande tjänst hjälper filosofin mig med allt. Är definitionerna klara och konsekvent använda? Är förslagen förenliga med andra delar av systemet och svensk idétradition på området? Är problemet belyst ur rätt perspektiv eller är frågans lösning beroende av att vi ser det från en annan vinkel?

Har du något tips till nuvarande studenter?

Det skulle i så fall vara att använda sig av de verktyg och den förståelse för olika frågeställningars natur som filosofin ger. Och att ha tålamod, filosofistudier innebär sällan att arbetsgivare slåss om din kompetens när du kommer ut, men om du förmår visa dem vad du kan så har du värdefulla färdigheter för vilket teoretiskt arbete som helst.