Katharina Berndt Rasmussen, filosofie doktor i praktisk filosofi
Katharina Berndt Rasmussen, filosofie doktor i praktisk filosofi

 

Vad arbetar du med?

Jag har doktorerat inom filosofi och är nu anställd som forskare på Institutet för Framtidsstudier. Det är en oberoende forskningsstiftelse som tar sig an utmaningar som vi ser i dagens samhälle och i framtiden. Jag undersöker diskriminering utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv, till exempel: är diskriminering fel på grund av att den diskriminerade tar skada? Eller är det på grund av avsikterna bakom diskrimineringen, eller bristen på respekt? Den delen av min forskning är knuten till ett större projekt om skadebegreppet vid Uppsala Universitet. Ett annat projekt jag är med i här på Institutet handlar om demokrati. Jag skrev min avhandling om demokrati och demokratins värde, så nu fortsätter jag med ämnet. Utöver själva forskningen så har jag en del administrativa uppgifter, som att organisera workshops. Jag är även redaktionsassistent för Tidskrift för politisk filosofi och undervisar på Uppsala Universitet.

Vad har du för studiebakgrund?

Jag började läsa i Tyskland, i Greifswald. Där läste jag skandinavistik, med inriktning svenska, men även psykologi, filosofi och latin. Sedan kom jag som erasmusstudent till Stockholms Universitet för att lära mig svenska. Där pluggade jag idéhistoria för att jag ville få lite bättre koll på filosofins historia. Efter två terminer så bestämde jag mig för att satsa på filosofin fullt ut, så då började jag läsa praktisk filosofi och då var jag verkligen fast. Jag läste upp till magisternivå och så småningom fick jag en doktorandtjänst.

Vilken nytta tror du att studenter har av att läsa filosofi?

Jag brukar alltid rekommendera människor att läsa filosofi, även om de inte har tänkt bli filosofer. Jag tycker att man får väldigt bra verktyg för vilket jobb som helst, inte minst genom de kurser  som man går i början där man får lära sig om argumentation, logik och semantik. De analytiska verktygen har man nytta av oavsett vad man än väljer att göra sedan.

Har du något tips till studenter eller blivande studenter?

Mitt tips är att våga  satsa och fortsätta läsa filosofi om man  vill. Det känns som att det finns en trend att man måste läsa saker som direkt leder till arbetsmarknaden, men om man tycker att det är roligt ska man inte vara rädd för att våga satsa!