Sammanfattningsvis visar undersökningen att:

  • 81 procent av de tidigare studenterna har någon form av anställning eller är egen
    företagare. 11 procent studerar. Endast några få (3 procent) uppger att de är
    arbetslösa.
  • 76 procent är som helhet nöjda med utbildningen
  • 93 procent uppger att de haft nytta av utbildningen i arbetslivet
  • 96 procent uppger att de haft nytta av utbildningen utanför arbetslivet
  • Mest nytta har tidigare studenter haft av filosofiutbildningens träning i analytisk förmåga och kritiskt tänkande

Hela rapporten kan laddas ner här: Alumniundersökningen, 2016 (1328 Kb)