Mats Andersson, statssekreterare vid Samordningskansliet i Statsrådsberedningen
Mats Andersson, statssekreterare vid Samordningskansliet i Statsrådsberedningen

Säkerheten är rigid när man besöker Rosenbad. Redan 100 meter från ingången kommer en vakt och frågat vänligt om ärendet. Den anrika jugendbyggnaden, ritad av Ferdinand Boberg, speglas stillsamt i  Strömmen och avslöjar inget om den febrila aktivitet som pågår innanför den rikt utsmyckade sandstensfasaden. Härifrån styrs Sverige. Här har statsministern sitt tjänsterum, regeringen sammanträder och presskonferenser hålls i Bella Venezia. Medarbetarna vid Statsrådsberedningen och flera andra departement har sina kontor i de vindlande korridorerna.

–Jag har ju sedan jag var ung varit intresserad av samhällsfilosofi, säger Mats Andersson, med tydliga spår av göteborgska trots snart tre decennier i huvudstaden, när vi samtalar om filosofi  i hans tjänsterum en bit från statsministerns rum.

Idag är Mats statssekreterare vid Samordningskansliet i Statsrådsberedningen och rapporterar direkt till Stefan Löfven. Samordningskansliet spelar en central roll för att se till att regeringens prioriteringar efterlevs; klimat, jobb och skola. 

Det är särskilt viktigt i en koalitionsregering.

Det handlar om att de båda regeringspartierna gemensamt ska driva regeringens arbete framåt och ha inflytande över besluten. I  kansliet finns en statssekreterare  från respektive regeringsparti och de har varsitt team.

–Det handlar om att finna kompromisser mellan partier, sakintressen och olika departement och säkerställa att regeringens prioriteringar kring klimat, jobb och skola efterlevs, säger Mats stillsamt engagerat.

–Vi har alla typer av frågor som går igenom Samordningskansliet, stora viktiga principiella framtidsfrågor. Men också mindre detaljfrågor, som också kan vara ack så viktiga.

Verklig veteran

Trots att han ännu inte har fyllt 50 år så är han en verklig veteran inom den svenska ämbetsmannatraditionen. Han har arbetat under fem olika socialdemokratiska partiledare och har stöttat otaliga nya statssekreterare.

Rosenbad, Statsrådsberedningens kontor
Rosenbad, Statsrådsberedningens kontor

Han betonar att det både handlar om att hitta kompromisser och hantera konflikter men att den nya regeringskoalitionen har mycket gemensamt.

–Det är viktigt att vårt mandat är att leda landet. Vi är HELA landets regering och vi måste hela tiden göra avvägningar mellan olika intressen.

Han exemplifierar med de 16 långsiktiga överenskommelser över blockgränserna som de har kommit fram till under mandatperioden, tex energiöverenskommelsen och försvarsöverenskommelsen. I alla dessa har samordningskansliet haft mer än ett finger med spelet. För det som ibland lite föraktfullt kallas det politiska spelet handlar om att finna varaktiga, hållbara lösningar.

Där har filosofin hjälpt.

Alla ämnens urmoder


”Jag har haft extrem stor nytta av filosofin i alla mina roller”
 

På gymnasiet i Angered hade Mats en mycket skicklig filosofilärare och efter gymnasiet stod han i valet och kvalet mellan nationalekonomi och filosofi. Han valde filosofin.

–Jag tyckte mycket om de principiella frågeställningarna, samhällsfilosofin. Jag skrev min c-uppsats i filosofi om nyliberalismen.

Han blev rekryterad till finansdepartementet under Göran Persson i mitten av 90-talet och sedan har han fortsatt med olika uppgifter inom EU-förhandlingar, inrikes samordning, Statsrådsberedningen.

–Jag har haft extrem stor nytta av filosofin i alla mina roller. Dels den grundläggande analytiska förmågan att kunna dissekera texter när det är komplexa frågor. Dels den praktiska filosofin och att väga saker mot varandra, ett redskap för att se konfliktlinjerna. Och inte minst att ha ett holistiskt perspektiv på olika frågor. Jag kan snabbt sätta mig in i många olika frågeställningar. Jag kan zooma in på detaljer men också zooma ut och se helheten.

Politik handlar mycket om kommunikation och känslor. Men detta måste  kompletteras med sakmateria, säger han och avslutar ödmjukt att även i livet har analytisk filosofi hjälpt. Det skapar respekt för olika sätt att se på frågor. Det är värdefullt, ökar förståelsen, insikt i att saker och ting inte är så enkla, så svart och vitt. En favoritfilosof är Torbjörn Tännsjö, som var hans handledare när han skrev sin uppsats.

–Filosofi är alla ämnens urmoder. Det finns så många olika skäl att läsa filosofi, utifrån alla perspektiv jag har nämnt. Man tar med sig kunskaper och verktyg för hela sitt yrkesliv och det finns nyttoaspekter hela livet, säger Mats Andersson.