Lena Forssén, affärsutvecklare och förläggare, Natur och Kultur Akademisk
Lena Forssén, affärsutvecklare och förläggare, Natur och Kultur Akademisk

 

Min tid vid filosofiska institutionen är en av de lyckligaste perioderna i mitt liv. Jag kände mig så hemma där. Där fanns ett metodiskt sökande efter sanning, ett lugn och ett nyfiket lyssnande.

Lena Forssén, förläggare och affärsutvecklare på förlaget Natur och Kultur Akademisk, lutar sig över bordet i det av nyutgivna böcker belamrade rummet och berättar om tiden i början av 80-talet, då hon efter studier i litteraturvetenskap sökte sig till filosofin.

–Då, i början av 80-talet hade vi seminarier flera gånger i veckan. Det var utilitarismen som gällde och vi hade bland annat Torbjörn Tännsjö som undervisade i praktisk filosofi, säger Lena och betonar att hon råder studenter idag att studera filosofi, eftersom det är ett ämne där man lär sig ’in action’  och att det är på seminarierna och i diskussionerna med studenter och lärare som något händer, det är viktigt.

–Jag har haft stor glädje av att ha studerat filosofi. Det är mer än ett ämne, det är ett hantverk, en konstform, som jag har haft nytta av både i arbetslivet och privat, berättar Lena och exemplifierar med att filosofi är öppet, flexibelt. Motsatsen till dogmatiskt. Man tar tanken på allvar.

–Egentligen tycker jag att det borde vara en bastermin på universitetet då alla fick förmånen att studera filosofi på liknande vis som i Norge. Det skulle ge alla, oavsett vad de sedan väljer för studier, viktiga verktyg, säger Lena.


”Filosofi är öppet, flexibelt. Motsatsen till dogmatiskt. Man tar tanken på allvar”
 

Alla som ska läsa på universitet i Norge, börjar studierna med en examen philosophicum, eller "ex fil" - som den förberedande examen i filosofi kallas. Först efter en termin med kurser i argumentationsanalys, vetenskapsteori, etik och filosofihistoria kan de gå vidare till de ämnen de valt.

Efter studierna i filosofi, tre år på läkarlinjen och studier i litteraturvetenskap har Lena arbetat med böcker. I snart två decennier har hon varit på Natur och Kultur, bokförlaget som drivs som en stiftelse och kan agera självständigt och långsiktigt.

–Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati, berättar Lena.

Natur & Kulturs kärnverksamhet är förlaget, som ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. Överskottet från förlaget finansierar en rad priser, stipendier och samarbeten.

Lena har byggt upp den akademiska avdelningen, som ger ut litteratur för högskolestudier och yrkesmässig och personlig utveckling.

–Men även i vår allmänlitteratur finns det akademiska genom att folkbildning är i enlighet med vår vision. Det är inspirerande att kunna stötta en författare att skriva en populärvetenskaplig bok ena gången och en akademisk nästa gång, säger Lena som drömmer om att efterfrågan och utbudet av filosofisk litteratur ska öka i Sverige och hon är på jakt efter folkbildare inom filosofin.


”Det finns en skönhet i det seriösa lyssnandet.”
 

Sedan en tid tillbaka har Lena en bred roll inom förlaget som både förläggare och affärsutvecklare. Bokbranschen är  i ett paradigmskifte som kräver nytänkande och gränsöverskridande samarbeten. I arbetet med att förädla och utveckla branschen för att vara långsiktig och hållbar har hon nytta av filosofin.

Just flexibiliteten och det tvärvetenskapliga perspektivet, att det är ett ämne som inte har fokus på traditionellt kunskapsbyggande, har varit viktig för Lena. Platon talade exempelvis om att alla kan vara med och diskutera filosofi. En 4-åring kan vara med på sina villkor. Det är demokratiskt, alla är lika, säger Lena men betonar också ämnets uppmuntran till samvetsgrannhet där argument testas och undersöks ordentligt. Det är en trygghet i det.

I filosofin tas tanken på allvar. Det finns en skönhet i det seriösa lyssnandet. I en tid av stress och effektivisering då många söker sig till meditation och mindfulness ser hon en annan slags aktivitet i filosofin. Man öppnar sig för tiden, är närvarande. Det finns också en prestigelöshet och önskan att hitta bra argument. Man försöker inte konkurrera ut sin motståndare och vinna en diskussion utan man försöker gemensamt finna svar och komma fram till vad som är sant eller åtminstone varför man tycker lika eller olika.