Det fanns ett mycket stort intresse för paneldebatten om faktaresistens och "alternativa fakta" och biljetterna till Kulturhuset blev snabbt slutsålda. Nu kan du som missade paneldebatten ta del av den online genom UR Play:

http://urplay.se/program/200502-ur-samtiden-faktaresistens-och-alternativa-fakta-faktaresistens-och-alternativa-fakta

 

Deltagare i debatten är:

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet med inriktning på kunskapsteori och medvetandefilosofi.

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi. Är särskilt intresserad av beteende, evolution, psykiatri, folkhälsa och vetenskaplig kommunikation.

Arne Jarrick, professor i historia vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet och vice-preses vid Kungliga Vetenskapsakademin.

Moderator: Christer Sturmark.