Dessa artiklar ingår i nummer 3 2018, "Stockholmsnumret":

Filosofisk tidskrift är en svenskspråkig tidskrift som ges ut av Bokförlaget Thales. Lösnummer säljs i vissa bokhandlar och kan även beställas på hemsidan för Filosofisk tidskrift.