Stefan Buijsman disputerade i teoretisk filosofi i april 2016. Avhandlingens titel är Philosophy of Mathematics for the Masses. Stefan Buijsman blir i och med detta Sveriges yngste doktor i modern tid. Stefan har uppmärksammats i media, exempelvis genom en längre artikel i Dagens Industri, Göteborgs-Posten och Metro.