SVT:s Idévärlden presenteras som "En tänkande talkshow där tre kloka människor går till botten med de stora frågorna. Programledaren Daniel Sjölin och hans gäster vrider och vänder på ett ämne under en timme."

Tobjörn Tännsjö driver tesen att det ur moralisk synpunkt inte finns skäl att straffa brottslingar, eftersom de är offer för sina omständigheter och därför inte kan förtjäna att straffas. Mot detta vänder sig Sofia Jeppsson (tidigare doktorand i praktisk filosofi i Stockholm, nu Göteborg) som har forskat om den fria viljan och vice chefsåklagaren Thomas Ahlstrand, som menar att brottslingar visst är ansvariga för sina handlingar.

Se hela programmet här: Idévärlden Säsong 2 – En rättsstat ska inte hämnas (28 januari 2018, kan ses till 31 aug 2018)