Bild från inspelningen (källa: Sveriges radio)
Bild från inspelningen (källa: Sveriges radio, Foto: Thomas Lunderquist )

 

Den diskussion mellan Tännsjö och Ruin som inleddes i tidskriften Modern filosofi forsatte under årets boksmässa i Göteborg. Filosofiska rummet spelade in samtalet. Diskussionen tar avstamp i skillnader mellan det som brukar kallas kontinental filosofi och analytisk filosofi. 

Du kan lyssna på hela programmet här nedan, eller läsa mer på Filosofiska rummets hemsida.