Åsa Wikforss. Foto: Christer Sturmark.

ÅForsk skriver: ”Åsa Wikforss är djupt engagerad i att ge allmänheten de verktyg som de behöver för att stå emot desinformation, alternativa fakta, fejkade nyheter och vetenskapstvivel. Frågor som kanske är mer aktuella nu än någonsin. Som populärvetenskaplig författare och samhällsdebattör sprider hon ’kunskap om kunskap’ på ett lättillgängligt sätt med en stabil grund i sin egen forskargärning.”

Priset utdelas i samband med den öppna föreläsningen ”Varför vill jag inte veta? Om kunskap, lögn och sanning” 9 april. Föreläsningen sänds live på su.se/play.