Läs hela artikeln här:

SvD 25 jan, 2019: ”Etiken får inte glömmas bort i matrevolutionen” 
(https://www.svd.se/etiken-far-inte-glommas-bort-i-matrevolutionen)

Professor Henrik Lagerlunds inlägg i Svenska Dagbladet är en kommentar på Eat-Lancet-kommissionens nyligen publicerade rapport om hälsa, diet och ett hållbart livsmedelssystem.