etst
– Det bästa är när jag får feedback att de doktorander som vi arbetat tillsammans med blir klara, säger Åsa Burman, lärare och forskare vid Filosofiska institutionen och författare till boken Bli klar i tid och må bra på vägen.

 

Åsa Burman har själv varit doktorand och upplevt stressen en avhandling kan innebära. Ett par år in i avhandlingsarbetet var hon Fulbright-stipendiat vid University of California, Berkeley. Liksom många andra lärosäten hade Berkeley problem med genomströmningen av doktorander, och ordnade workshops för att hjälpa dem. För Åsa Burman blev det en aha-upplevelse. Hon hittade rätt sätt att arbeta, kom tillbaka till Lund och disputerade inom planerad tid – något som då var en ovanlighet inom humaniora. Nyfikna kollegor undrade, hur gjorde du? Åsa Burman delade med sig av tipsen och en verksamhet växte fram.

När Åsa Burman undersökte statistik för doktoranders sjukskrivningar insåg hon att problemet var både genomströmning och stress. Hon tog kontakt med Johanna Clausen Ekefjärd, psykolog som jobbat med doktorander. Tillsammans utvecklade de metoder för att hjälpa doktorander med stresshantering och arbetsprocessen. Metoderna bygger på idéerna Åsa Burman fick i Berkeley, samt stressforskning och projektledningsverktyg från näringslivet där Åsa tidigare arbetat som managementkonsult. Tillsammans med doktorander har Åsa Burman och Johanna Clausen Ekefjärd utvecklat och modifierat verktygen. Tidigare har de hållit i terminslånga kurser genom företaget Finish On Time. Nu jobbar Åsa Burman heltid vid Filosofiska institutionen och hoppas att boken ska nå ut till fler.

– Det som är viktigt är kombinationen av stresshantering och akademisk produktivitet.

Vi skiftar fokus helt från innehållet i avhandlingen till processen, HUR du gör. Vi hjälper doktorander att bryta ner hur man kommer fram till den färdiga avhandlingen med konkreta metoder, säger Åsa Burman.

En konkret metod är att dela upp arbetsdagen i enheter, så kallade ”units”, med A- och B-uppgifter. A är de komplexa och tankekrävande arbetsuppgifterna. B de som måste göras men inte kräver lika mycket, som administration eller att svara på e-post. Bakgrunden till metoden är forskning som visar att en stor del av vår arbetsdag består av avbrott. Sätt klockan på 45 minuter, se till att inget stör, och använd fyra sådana units av A-uppgifter under dagen. Att ta paus mellan är viktigt. Att arbeta i units är ett av många tips i boken.

– Det är bra att läsa boken från början till slut och gärna som en läsecirkel med andra, men det är inte ett måste. Kapitlen går att se som ett smörgåsbord, börja med de utmaningar du står inför. Är du i slutfasen och är väldigt stressad, läs gärna kapitlen om stress först.

Samtidigt uppmanar Åsa att utmana sig själv. Det är lätt att välja tekniker som ligger nära det du redan gör. Det behöver inte vara fel, men kanske är det när du testar ett helt nytt sätt att jobba som du får mest utdelning.

Att ta sig tid att läsa en bok och experimentera med nya strategier, hur går det till för någon som redan är stressad?

– Vissa tekniker är lätta att börja använda samtidigt som de ger stor effekt. Och är man stressad är det viktigt att faktiskt ta sig tid att ta ett steg tillbaka och reflektera över sin egen situation. Då kan man förstå vad man kan ändra och göra.

Handboken riktar sig framför allt till doktorander, men även till deras handledare, till andra forskare och till studenter. Eller till den som skriver en bok. Åsa Burman använde själv metoder beskrivna i boken när hon skrev den.

– Jag använde en pärm som representerade den färdiga boken, med tomma sidor för att hålla platsen för de som ska skrivas. När jag skrivit en sida som var 80 procent klar eller mer ersatte jag den tomma sidan och fick på så vis kontinuerlig feedback. Då syns hur mycket som är färdigt, att du gjort mer än du tror och det blir tydligt vad som är kvar. Som doktorand sätter du en gräns mellan dig själv och slutprodukten genom att använda pärmen, du är inte din avhandling.

Åsas tips till doktorander:
  • Dela upp arbetsdagen i units, arbeta ostört och ta riktiga pauser. Det ger både bättre produktivitet och mindre stress. Hantera all e-post under en specifik och förutbestämd tid under dagen.
  • Ha en pärm som representerar avhandlingen. Sätt in allt som är 80 procent färdigt eller mer och använd tomma sidor som platshållare för det som är kvar att göra.
  • Stressen i sig är inte farlig, men brist på återhämtning är det. Sätt en tydlig stopptid för arbetet. Ta ledigt på helgen och ta riktig semester.
  • Om du har fastnat eller inte mår bra, ta kontakt med företagshälsovården. Sitt inte för länge med hög negativ stress när det finns hjälp att få.
  • Prata med andra doktorander, många funderar över samma frågor. Du är inte ensam.
  • Prata med din handledare om dina förväntningar på handledning och deras förväntningar på dig som doktorand så det matchar. Vill du enbart ha vetenskapligt stöd eller även annat stöd? Allt kanske inte går att få av samma person. Hitta i så fall någon som kompletterar din handledare och skapa ett nätverk.

Text: Anna-Karin Landin
Denna text skrevs för, och publicerades ursprungligen i, Universitetsnytt nr 2 2017.

Läs mer om boken: Bli klar i tid och må bra på vägen