Samtalet återges i artikeln "Oense om allt", skriven av Joanna Rose, Modern Filosofi 3/16.

"På var sin sida i den skarpa debatten om hur etik – och filosofi – ska bedrivas står professorerna Hans Ruin och Torbjörn Tännsjö."

Läs artikeln i sin helhet »