klipp ur Mariefredstningen Måsen, 14 feb 2018

Ur Mariefredstidningen

"Fredrik Lundgren, portiker och tidigare lärare på Europaskolan, berättar att intresset har varit stort och besökarna många under dagen.
— Säkert ett hundratal åhörare, som först fick lyssna till en intressant historiebeskrivning av professor Ove Bring och sedan ett mer filosofiskt inriktat föredrag av doktor Åsa Burman."

Artikeln online: nyheter.mariefredstidning.se/lokala-nyheter/manskliga-rattigheter-alla-alltid/

Läs mer om Åsa Burman