Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och förlaget Fri Tanke tilldelas priset för deras berömvärda gärning att under året skänka 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever

Wikforss bok, som kom ut 2017, är ett utmärkt exempel på god populärvetenskaplig litteratur, där hon på ett begripligt sätt förklarar vikten av källkritik och faran med att relativisera faktakunskap. I dessa tider, när det nya medielandskapet gjort det oerhört svårt att urskilja fakta i det massiva informationsbruset, är denna bok en god kompass för unga människors kunskapsinhämtande. Att hon och Fri Tanke detta år gjort boken gratis tillgänglig för alla Sveriges gymnasieelever i årskurs tre, är ett föredömligt exempel på god och ambitiös folkbildning.

Åsa Wikforss har också varit mycket aktiv i massmedia där hon på ett kompetent sätt debatterat vikten av ha väl underbyggda faktakunskaper och förklarat värdet av god forskning.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:
– Vi i VoF applåderar helhjärtat Åsa Wikforss ansträngningar för att förklara vikten av att skilja verklig kunskap från 'alternativa fakta’. Hon och förlaget Fri Tanke har dessutom generöst sett till att unga studerande får gratis tillgång till Wikforss utomordentligt insiktsfulla bok i ämnet. Detta gör dem till självklara mottagare av titeln Årets folkbildare.

För sina insatser som folkbildare erhåller Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2020 och en prissumma på 30 000 kronor.