Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Senaste inom samverkan

  • Filosofifestival 2018: Gränsland 2018-10-29 Lördag den 10 november hålls årets filosofifestival i Stockholm, i regi av Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Torbjörn Tännsjö deltar i ett samtal om dödens gränsland.
  • Kränkning och konsekvens på nätet 2018-10-29 Mårten Schultz är en av de mest tongivande juristerna i Sverige. Han är professor i civilrätt, ledamot i Brottsoffermyndighetens nämnd, skribent i ledande dagstidningar, och han driver en av Sveriges mest populära poddar. Men för drygt 20 år sedan stod valet mellan civilrätten och teoretisk filosofi.
  • Hur ska vi lära ut matematik på ett så effektivt sätt som möjligt? 2018-10-18 Vilka är de mest effektiva sätten att få barn att lära sig matematik? Stefan Buijsman, som forskar om hur vanliga människor lär sig och använder matematik, diskuterar här olika svar på den frågan.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.