Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Senaste inom samverkan

  • Välj närodlat för minskad klimatpåverkan 2019-02-13 Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi, argumenterar för vikten av att välja närproducerad mat.
  • Henrik Lagerlund i SvD om etiska aspekter på matrevolutionen 2019-02-05 "Om en övergripande omläggning av vårt livsmedelssystem skall göras för en hållbar framtid finns det andra problem som samtidigt bör adresseras. Annars riskerar vi att förlora den framtid vi försöker rädda", skriver Henrik i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 25 januari.
  • Replik i DN debatt från tre av våra professorer 2019-01-11 Kathrin Glüer, Peter Pagin och Åsa Wikforss har skrivit en replik till en artikel i DN debatt angående s.k. motiverat tänkande. De påpekar att artikelförfattaren har dragit fel slutsatser utifrån sin statistik.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.