Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Senaste inom samverkan

  • Erik Angner Erik Angner deltar i en vetenskapslunch om: Hur kan vi skapa en lyckligare värld? 2019-04-17 Två filosofer och generalsekreteraren för Effektiv Altruism bidrar med sin forskning för att ge olika svar på frågan: Är det möjligt att skapa en lyckligare värld eller kan vi som bäst hoppas på att minska lidandet, summum malum (det yttersta onda)?
  • Foto av Åsa Wikforss Kunskapspris till Åsa Wikforss 2019-04-09 Stiftelsen ÅForsk tilldelar Åsa Wikforss 2019 års kunskapspris för framstående kunskapsspridning. Tidigare pristagare vid Stockholms universitet är Mårten Schultz (2018) och Per Holmlund (2015).
  • Livet blir roligare om man läser filosofi 2019-03-11 Från modern dans, till magisterexamen i praktisk filosofi, till student på Juridicum och forskningsamanuens vid sidan av studierna. Marie Kagrell har alltid varit nyfiken och utforskat allt från vid vilket ögonblick en dansrörelse egentligen övergår i en ny, eller filosofiskt när nödvärn övergår i misshandel, eller juridiskt hur praxis och lagstiftning ska tolkas.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.