För gernerall frågor rörande Filosofiska institutionen och vår verksamhet, kontakta i första hand prefekten (kontaktuppgifter) eller info@philosophy.su.se.

Kontakta en expert

Här följer en lista (ett urval, listan är under uppbyggnad) över våra akademiska experter. Vår främsta uppgift är undervisning och forskning, så vi har inte alltid möjlighet att återkomma omedelbart vid förfrågningar. De som står med på listan ställer i mån av tid gärna upp på intervjuer och de är öppna för andra uppdragsförfrågningar. Klicka på namnet för kontaktuppgifter och ytterligare information om deras forskning.

Erik Angner »

Erik Angner, professor i praktisk filosofi
Erik Angner, professor i praktisk filosofi (foto: Anna-Karin Landin)
Pressfoto: Erik (943 Kb)

Lycka, välbefinnande, rationalitet, beteendeekonomi, nudging

Hur kan ekonomiska teorier hjälpa oss att fatta bättre politiska beslut? Vad är en norm? Är vi människor rationella? Hur mäts välfärd och lycka på bästa sätt? Erik är även ansvarig för det uppmärksammade kandidatprogramet i filosofi, ekonomi och politik.

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Svenska, Engelska

Stefan Buijsman »

Stefan Buijsman, postdoc i teoretisk filosofi
Stefan Buijsman, postdoc i teoretisk filosofi (foto: Anna-Karin Landin)
Pressfoto: Stefan (5009 Kb)

Matematikens filosofi, barn och matematik

Hur lär sig egentligen vanliga människor matematik? Vilka är de mest effektiva metoderna för att lära ut matematik i svenska skolor? Stefan är den yngsta personen i Sverige som har disputerat och förutom sin forskning arbetar han med att skriva matematikböcker för barn och skapa ett program för att lära ut matematik i svenska skolor.

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Engelska, Holländska, Svenska (i viss mån)

Helen Frowe »

Helen Frowe, professor i praktisk filosofi
Helen Frowe, professor i praktisk filosofi

Krigsetik, Självförsvar och dödandets etik

Vad är ett rättfärdigat krig? Vem är det moraliskt tillåtet att döda i krig? När är det moraliskt försvarbart att använda dödligt våld i självförsvar?

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Engelska

Henrik Lagerlund »

Henrik Lagerlund är professor i teoretisk filosofi (foto: Niklas Björling)
Pressfoto: Henrik L (17821 Kb)

Matens filosofi och etik

Vad ska vi äta? Kan våra matval göra världen bättre? Vad är en filosofisk foodie? Vilken roll spelar vi konsumenter i ett hållbart livsmedelssystem? Henrik har undervisat, skrivit och föreläst om matens filosofi i många år. Hans forskning, förutom mat, är inriktad mot filosofins och skepticismens historia.

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Svenska, Engelska

Jonas Olson »

Jonas Olson
Jonas Olson är professor i praktisk filosofi (foto: Niklas Björling)
Pressfoto: Jonas (15100 Kb)

Normer och värden, nihilism, rättvisa, moralfilosofins historia

Vad är moral? Vad innebär det att en handling är rätt eller fel, eller att ett samhällssystem är bra eller dåligt? Kan någon veta vad som är rätt eller fel, eller bra eller dåligt? Vad innebär det att något är värdefullt och hur kan vi i såfall veta det? Jonas forskar och undervisar om sådana (metaetiska) frågor samt om moralfilosofins historia.

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Svenska, Engelska

Sara Packalén »

Sara Packalén
Sara Packalén, postdoc i teoretisk filosofi (foto: Katarina Bendtz och Rickard Ström)

Språket, argument, normer och sanning

Vad är det att säga något sant? Kan vi säga sanna och falska saker om vad som är rätt och fel, vad som är värdefullt eller om vad vi bör göra eller tro – eller handlar detta enbart om olika perspektiv och viljor? Sara har undervisat i argumentationsanalys, skrev sin avhandling i språkfilosofi och är nu postdoc i projektet Grunderna för epistemisk normativitet​.

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Svenska, Engelska

Olle Torpman »

Olle Torpman, FD i praktisk filosofi
Olle Torpman, FD i praktisk filosofi (foto: Niklas Björling)
Pressfoto: Olle (14196 Kb)

Klimatförändringar, djur- och miljöetik

Vad är det etiskt riktiga att göra åt klimatförändringarna? Vad är en rättvis fördelning av klimatansvaret mellan olika länder? Vilket värde har naturen omkring oss? Är den värdefull i sig eller enbart som en resurs för oss människor? Vilken moralisk status har djur? Och hur bör vi fatta beslut när vi är osäkra på vilka grundläggande värden och normer som ska vägleda våra beslut?

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Svenska, Engelska

Torbjörn Tännsjö »

Torbjörn Tännsjö, emeriterad professor i praktisk filosofi (foto: Eva Dalin)
Pressfoto: Torbjörn (4880 Kb)

Moralfilosofi, populism, demokrati, prioriteringar inom sjukvården, dödshjälp

Är det någonsin rätt att döda? Hur bör vi fördela resurserna inom sjukvården? Vilka lagar och straff är moraliskt försvarbara? Är demokrati bra och varför?  Torbjörn har publicerat sig inom moralfilosofi, politisk filosofi och bioetik och han är en välkänd profil i samhälls- och medicinsk debatt med otaliga framträdanden i radio, teve och press. Nyligen skrev han boken Taking Life. Three Theories on the Ethics of Killing. Under 2018 kommer hans nya bok om prioriteringar inom hälso- och sjukvård: Setting Health-Care Priorities. What Ethical Theories Tell Us.

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Svenska, Engelska

Åsa Wikforss »

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi (foto: Christer Sturmark)
Pressfoto: Åsa (7036 Kb)

Kunskap, självkunskap, medvetandet, artificiell intelligens, tro och vetande, livets mening

Hur kommer det sig att många människor tror på ren propaganda? Hur kan vi egentligen förklara samtida fenomen som faktaresistens och ”alternativa fakta”? Vilken kunskapssyn vilar den svenska skolan på? Åsas nya bok Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender är aktuell i media t ex inför valet 2018 och i debatten om den svenska skolan.

Exempel på tidigare framträdanden:

Språk: Svenska, Engelska

 

Stockholms universitets gemensamma presstjänst nås via
Telefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
Web: www.su.se/om-oss/press-media-nyheter