Med anledning av detta projekt har en intervju gjorts med Gustaf Arrhenius. Den finns att läsa här.

Pressmeddelandet från Riksbankens jubileumsfond finns att läsa här.