Hattiangadi, som idag är lektor vid University of Oxford, är en framstående filosof verksam inom språkfilosofi, medvetandefilosofi, metafysik, epistemologi och vetenskapsfilosofi. Vi är mycket glada över att få Anandi hit, och hälsar henne hjärtligt välkommen!

Läs mer om Pro Futura här.