Syftet med SWiP är att erbjuda ett professionellt nätverk för kvinnliga filosofer verksamma i Sverige, vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter, arbeta för en jämnare könsbalans inom filosofin, och att lyfta fram kvinnliga filosofers forskning inom och utanför akademin.

Namnet SWiP (Society for Women in Philosophy) knyter nätverket till ett större, internationellt sammanhang. Det första SWIP nätverket bildades av amerikanska filosofer 1972 och har flera efterföljare runt om i världen.

Läs mer på www.swipsverige.se